ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Οι Εγκαταστάσεις μας

Εγκαταστάσεις Παραδοσιακό Κουλούρι Θεσσαλονίκης

Στις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις της  «Παραδοσιακό Κουλούρι Θεσσαλονίκης ΑΕ»,  παράγονται καθημερινά, αυθεντικά,  χειροποίητα ελληνικά προϊόντα από άριστες πρώτες ύλες.